Vilkår og betingelser

*Vilkår og betingelser ble sist oppdatert den 12. februar 2019 (versjon 4)

Engelske vilkår og betingelser vil alltid gjelde først

1. INTRODUKSJON

1.1
Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye før du begynner å bruke noen deler av dette nettstedet. Ved å bruke noen deler av nettstedet eller ved å åpne en konto på dette nettstedet, bekrefter du å ha forstått og godtatt, samt være bundet av:

 • dette nettstedets vilkår og betingelser (nettstedets vilkår);
 • reglene for hvert spill eller produkt du bruker;
 • de generelle kampanjevilkårene og betingelsene;
 • alle regler, vilkår og/eller betingelser i forbindelse med kampanjer, bonuser og spesielle tilbud som tidvis kan gjelde (inkludert vesentlige vilkår og betingelser);
 • våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler; og
 • alle andre regler, vilkår og betingelser tilgjengelig på nettstedet (samlet referert til som bruksvilkår).

1.2
Din fortsatte bruk av nettstedet vil tolkes som en godkjennelse av bruksvilkårene og er en juridisk bindende kontrakt mellom deg og den relevante enheten som er oppgitt i punkt 2 (parter og lisensiering).

1.3
Disse bruksvilkårene gjelder når du bruker nettstedet og har forrang foran alle tidligere kontrakter i forbindelse med din bruk av nettstedet.

1.4
I tilfelle av enhver konflikt mellom bruksvilkårene, vil rekkefølgen av presedens angis i punkt 1.1 (introduksjon). Vilkårene skal også gjelde alle innsatser eller spill fra mobiltelefoner og nettbrett, inkludert nedlastbare programmer på mobile enheter (som hvis referanser til din bruk av nettstedet var referanser til din bruk av innsatsfunksjonene på mobile enheter).

1.5
Du erkjenner herved at det finnes en risiko for å tape penger når du spiller pengespill på nettstedet, og at du har eneansvaret for slike tap.

2. PARTER OG LISENSIERING

2.1
Bruksvilkårene er en avtale mellom deg og White Hat Gaming Limited, et maltesisk selskap med registrert adresse på 85 St John, Valletta, VLT1165, Malta.

2.2
Med mindre annet er oppgitt, vil ‘du’, ‘din’, ‘brukeren’ eller ‘spilleren’ bety enhver person som bruker vår programvare og/eller nettstedet. Med mindre annet er oppgitt, vil ‘vi’, ‘oss’, eller ‘vår’ samlet referere til det relevante foretaket oppgitt i punkt 2.1 (parter og lisensiering) samt tidvis deres datterselskap, partnere, direktører, ledere, ansatte, agenter og entreprenører.

2.3
Aktiviteter innen pengespill som utføres via dette nettstedet er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority (MGA) med lisensnummer: MGA/B2C/370/2017, utstedt den 01/08/2018.

3. ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE

3.1
Vi forbeholder oss retten til å når som helst gjøre endringer i bruksvilkårene. Bruksvilkårene kan endres av et antall årsaker, inkludert, men ikke begrenset til kundeservice-relaterte årsaker, overholdelse av gjeldende lover, reguleringer eller etter veiledning av tilsynsmyndigheter.

3.2
Vi anbefaler at du ser over og leser disse bruksvilkårene med jevne mellomrom, siden disse styrer din bruk av nettstedet. Vi sørger for at alle endringer i bruksvilkårene meldes fra til deg via en passende metode (for eksempel på e-post eller via en merknad på nettstedet hvor du kan bli nødt til å godkjenne disse vilkårene på nytt) før slike endringer trer i kraft. Det er ditt ansvar å sikre at du godtar alle endringer som gjøres i bruksvilkårene, og din fortsatte bruk av nettstedet vil tolkes som en godkjennelse av alle endringer vi foretar.

4. REGISTRERING AV KONTOEN

4.1

Ved å åpne en konto hos oss og/eller ved å bruke nettstedet, vil du erkjenne, godta og garantere at du:
 • er minst 18 år gammel eller av myndig alder for pengespill i jurisdiksjonen hvor du er bosatt;
 • er juridisk i stand til å inngå bindende kontrakter;
 • har oppgitt all informasjon som er nøyaktig og komplett under registreringen på nettstedet, og vil sikre at slik informasjon holdes oppdatert så lenge du bruker nettstedet;
 • er bosatt på adressen du oppgir og er bosatt i et område som tillater pengespill;
 • ikke er begrenset fra å åpne en konto under punkt 7 (begrensede områder);
 • ikke har ekskludert deg fra pengespill på dette nettstedet;
 • har en gyldig bankkonto og kreditt- eller debetkort, eller alternative betalingsmetoder;
 • er den rettmessige eieren av pengene du setter inn, og at alle penger du setter inn på kontoen din ikke stammer fra noen ulovligheter eller ulovlig aktivitet/kilde;
 • ikke har noen eksisterende kontoer registrert på nettstedet;
 • ikke spiller eller handler på vegne av noen andre, eller vil selge, overføre og/eller innhente dokumenter fra/til andre spillere;
 • deltar på nettstedet for underholdningens skyld og ikke av økonomiske (eller lignende) årsaker; og
 • til enhver tid vil overholde bruksvilkårene når du bruker nettstedet.

4.2
Ved å registrere en konto godtar du herved at vi kontakter deg via alle mulige kommunikasjonsmetoder (enten skriftlig eller muntlig, inkludert, men ikke begrenset til, e-post, telefon og SMS) i forbindelse med saker som gjelder kontoen din.

4.3
Dersom noen av garantiene oppgitt i punkt 4.1 (registrering av kontoen) er falsk, vil innsatsen din bortfalle og vi vil ikke være pliktige til å utbetale noen gevinster. Vi kan også rapportere hendelsen til politiet, foreldre (ved mindreårige spillere) og passende tilsynsmyndigheter.

4.4
Vi kan avslå godkjenningen av en kontoregistrering når som helst og av enhver årsak.

4.5
Tidvis tilbyr vi kampanjer for nye kontoer. Du er ikke kvalifisert til å motta kampanjer for nye kontoer dersom du er blant våre eksisterende kunder.

4.6
Ansatte i slike foretak som oppgitt i punkt 2.1 (parter og lisensiering), lisenstakere, distributører, grossister, datterselskap, reklame-, kampanje- eller andre byråer, mediapartnere, forhandlere og nærmeste slektninger av disse er ikke kvalifisert til å delta i spillene.

5. VERIFIKASJONSKONTROLLER

5.1
Ved å åpne en konto godtar du at vi utfører visse verifikasjonskontroller (“verifikasjonskontroll”) som angitt mer detaljert i dette punktet. Vennligst merk at vi forbeholder oss retten til å stenge, blokkere eler slette kontoen din etter vårt eget skjønn, dersom et problem oppstår med verifikasjonskontrollen.

5.2
E-POSTBEKREFTELSE: Du kan bli bedt om å bekrefte e-posten din via en aktiveringslink eller ved hjelp av andre bevis på at e-postkontoen tilhører deg. Hvis dette trinnet ikke fullføres, kan kontoen blokkeres og alle gevinster annulleres inntil kontoinformasjonen har blitt bekreftet.

5.3
ALDERSVERIFIKASJON: Elektroniske aldersverifikasjoner utføres, og vi kan ta i bruk tredjeparts byråer for å bekrefte alderen din. Vi kan kreve og etterspørre ytterligere opplysninger fra deg. Hvis vi finner bevis på at du er mindreårig etter (eller i ettertid) at slike aldersverifiseringer gjennomføres: (i) vil kontoen din stenges; (ii) alle gevinster fra din bruk av nettstedet vil tilbakeholdes; og (iii) alle midler du setter inn gis tilbake via en metode som vi bestemmer. Alle penger som allerede har blitt tatt ut blir trukket fra beløpet du får tilbake.

5.4
YTTERLIGERE VERIFIKASJONSKONTROLLER: Vi kan ta i bruk tredjeparts byråer for å bekrefte din alder, identitet, adresse, betalingsopplysninger og metoder samt alle andre opplysninger du gir til oss. Denne prosessen involverer kontroller av de oppgitte opplysningene i visse (offentlige eller private) databaser. Ved å gå inn i denne prosessen godtar du at vi kan bruke, lagre og oppgi slike personopplysninger, og informasjonen kan bevares av oss eller dem. Tredjepartene vi bruker kjenner til sine lovpålagte forpliktelser om databeskyttelse, og vil alltid handle i henhold til disse forskriftene og våre instruksjoner.

Som del av våre verifikasjonskontroller kan du motta forespørsler om støttelegitimasjon eller andre dokumenter/opplysninger som du blir informert om på det aktuelle tidspunktet. Vi kan begrense kontoen din og/eller stoppe deg fra å plassere videre innsatser inntil du har fullført disse kontrollene på en tilfredsstillende måte.

Merk at vi kan velge å utføre ytterligere verifikasjonskontroller (inkludert å etterspørre ekstra dokumenter eller informasjon) for når som helst å få bekreftet – uten å være begrenset til – din identitet, alder, adresse eller betalingsmetode (f.eks. ved kumulative innskudd på 20 000 kr).

Hvis vi ikke klarer å bekrefte opplysningene dine etter en slik verifikasjonskontroll, eller dersom du ikke kan/er villig til å oppgi adressebevis eller annen informasjon som kreves for å fullføre verifiseringen, vil vi innen en rimelig tidsperiode: (i) stenge kontoen din; og (ii) sende tilbake enhver gjenværende saldo opptil verdien av dine opprinnelige innskudd på tidspunktet for den ikke vellykkede kontrollen (vennligst merk at alle overflødige gevinster ikke krediteres).

5.5
AML-VERIFISERING: I tillegg til det ovenfor og som en del av vår overholdelse av EU-direktiver om forhindring av hvitvasking av penger, kan vi til enhver tid (inkludert, men ikke begrenset til visse stadier at kontoregistreringen din) be deg om å ikke bare bekrefte din identitet og adresse, men også etterspørre bevis på eierskap av enhver betalingsmetode du bruke for innskudd eller uttak av midler (inkludert kildene for pengene eller formuen din).

Det er ulovlig å sette inn eller prøve å sette inn penger som stammer fra kriminell, ulovlig eller bedragersk aktivitet. Vi er påkrevd å overvåke alle uvanlige eller mistenkelige transaksjoner av enhver størrelse samt rapportere mistenkelige transaksjoner og bedragerske aktiviteter til den passende regulatoren, og vi kan rapportere slik aktivitet til politiet eller relevante myndigheter. Vennligst merk at vi kan bli nødt til å stenge kontoen din dersom du velger å ikke svare på noen forespørsler om informasjon.

6. BRUKEN AV NETTSTEDET

6.1

Tilgangen til nettstedet tillates på midlertidig “som den er”-basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake, begrense eller justere enhver del eller funksjon av nettstedet uten forvarsel. Dersom dette blir nødvendig, kan vi blokkere tilgangen til visse deler av nettstedet eller hele nettstedet for vedlikehold. Vi kan ikke holdes ansvarlige dersom nettstedet av en eller annen årsak ikke er tilgjengelig i en tidsperiode.

6.2
Vi kan, etter eget absolutte skjønn, endre, justere, trekke tilbake eller legge til innholdet (inkludert spill, innsatsprodukter eller deler av et innsatsprodukt) på nettstedet vårt når som helst og uten forvarsel (så lenge slike endringer ikke påvirker spillene og/eller innsatsene som allerede er i gang). Vi kan ikke holdes ansvarlige overfor deg i tilfeller av tap som oppstår fra utførte endringer, justeringer, blokkering eller avviklingen av programvaren eller tjenesten, og du vil ikke holde noen slike krav mot oss i den forstand.

6.3
Du vil bruke nettstedet for din personlige, lokale og ikke-kommersielle bruk, og har ikke lov til å gi tilgang eller gjenskape nettstedet eller deler av dette på noen som helst måte uten vårt uttrykkelige samtykke, inkludert å lage linker til siden.

6.4
Du vil ikke bruke nettstedet for noen formål som er eller sannsynligvis vil anses som ærekrenkende, fornærmende, uanstendige, ulovlige, rasistiske, kjønnsdiskriminerende eller av annen diskriminerende natur, eller som kan være krenkende.

6.5
Du må ikke misbruke nettstedet ved å bevisst introdusere virus, trojaner, ormer, logiske bomber eller annen materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til nettstedet. Vi kan ikke garantere at nettstedet vårt vil passe på alle maskinvarer og programvarer som medlemmene av nettstedet bruker.

6.6
Du har eneansvaret for å gjøre alt forarbeidet som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet. Vi kan ikke holdes ansvarlige for noen tap du påføres av nettleverandøren eller andre leverandører av telekommunikasjon som du bruker for å få tilgang til nettstedet.

6.7
Hvis du vil rapportere en feil eller har spørsmål, ber vi deg kontakte vår kundesupportavdeling. Vennligst merk at alle samtaler til vår kundesupport kan overvåkes og tas opp (noe du blir varslet om ved begynnelsen av samtalen, dersom den overvåkes eller tas opp) for trening og kvalitetsformål, samt for å hjelpe oss med kjappe og effektive løsninger på spørsmålene.

7. BEGRENSEDE OMRÅDER OG BEGRENSEDE JACKPOTOMRÅDER

7.1
Retten til å få tilgang til og/eller bruke nettstedet (inkludert alle produktene som tilbys på nettstedet) kan være ulovlig i visse land (inkludert f.eks. USA) – dette omtales som et “begrenset område”. Du er ansvarlig for å fastslå om din tilgang og/eller bruk av nettstedet overholder alle aktuelle lover i din jurisdiksjon, og du garanterer overfor oss at pengespill ikke er ulovlige i jurisdiksjonen hvor du bor. Slike begrensede områder inkluderer, men er ikke begrenset til personer bosatt i:

Afghanistan, Albania, Algerie, Amerikansk Samoa, Angola, Australia, Bahamas, Belgia, Bolivia, Botswana, Bulgaria, Cuba, Cambodia Danmark, Ecuador, Estland, Elfenbenskysten, Etiopia, Frankrike, Ghana, Guam, Guyana, Ungarn, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Italia, Kenya, Laos, Latvia, Litauen, Martinique, Myanmar, Nigeria, Nord-Korea, Nord-Marianene, Østerrike, Pakistan, Palestina, Panama, Papua New Guinea, Polen, Portugal, Réunion, Romania, Russland, Samoa, Saudi Arabia, Sao Tome og Principe, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Spania, Sri Lanka, Sudan, Sveits, Syria, Tanzania, Thailand, Trinidad & Tobago, Tunisia, Tyrkia, Uganda, Ukraina, USA, USAs ytre småøyer, Vanuatu, Vietnam, Jomfruøyene (USA), Jemen, Zimbabwe.

7.2
Følgende land er ikke kvalifisert til å spille noen progressive jackpotspill, og alle jackpotgevinster vil bli annullert: Aserbajdsjan, India, Japan, Malaysia, Qatar og Tunisia (begrensede jackpotområder).

7.3
Vi forbeholder oss retten til å endre listen med begrensede områder og begrensede jackpotområder hvor vi ikke tillater åpning av kontoer, eller tidvis behandle innsatser og finanstransaksjoner etter vårt eget skjønn.

7.4
Hvis du åpner eller bruker nettstedet mens du er bosatt i et begrenset område, eller når et nytt område legges til i listen med begrensede områder: kontoen din kan stenges av oss umiddelbart; alle gevinster og bonuser vil konfiskeres og gjenværende saldo vil sendes tilbake (underlagt rimelige avgifter), og alle tilbakebetalinger, gevinster eller bonuser som du har fått eller samlet inn vil bortfalle og kan hentes tilbake av oss; og du vil ved forespørsel gi tilbake alle slike midler som har blitt tatt ut.

7.5
Tilgjengeligheten til nettstedet må ikke tolkes som et tilbud, oppfordring eller invitasjon av oss til bruken av innsatser, spill eller andre tjenester i noen jurisdiksjoner hvor slike aktiviteter er forbudt av loven. Under ingen omstendigheter kan vi holdes ansvarlige for noen brudd på lokal eller føderal lov som kan oppstå etter din bruk av nettstedet.

8. VEDLIKEHOLD AV KONTOEN

8.1
Kundene kan kun åpne og drive én konto. Dersom vi identifiserer en kunde med flere kontoer, forbeholder vi oss retten til å stenge slike kontoer samt annullere alle gevinster og bonuser fra alle kontoer. Etter fullføringen vil alle gjenværende midler sendes tilbake til deg, underlagt fradrag av alle betalingsgebyrer.

8.2
Når du åpner en konto, blir du bedt om å velge ditt eget brukernavn og passord. Du må sikre at disse opplysningene holdes hemmelig, siden du har eneansvaret for alle innsatsene som plasseres på kontoen din hvor korrekt sikkerhetsinformasjon har blitt oppgitt. Hvis du mister eller glemmer ditt brukernavn og/eller passord, eller dersom du tror at en tredjepart har ervervet disse, må du kontakte oss umiddelbart slik at ny sikkerhetsinformasjon kan tildeles deg. Disse nye opplysningene blir sendt på e-post.

8.3
Hvis en annen person får tilgang til kontoen din, har du eneansvaret for alle deres handlinger uansett om du autoriserte denne tilgangen eller ikke, og du garanterer herved å erstatte oss samt holde oss harmløse for alle kostnader, krav, utgifter og skader som oppstår i tilknytning av deres bruk eller tilgang til kontoen din av en tredjepart.

9. KONTOMIDLER, INNSKUDD OG UTTAK

9.1 Kontomidler:
Vi oppbevarer kundemidlene for alle kunder (uavhengig av bosted) separat fra selskapets egne midler, på separate bankkontoer som kun brukes for kundemidler.

9.2 Innskudd:
 • Innskudd til spillerkontoen gjøres via en overføring av penger til kontoen ved hjelp av betalingsmetodene oppgitt på innskuddsfanen etter innlogging på kontoen din.
 • Vi forbeholder oss retten til å tidvis endre betalingsformene vi godtar.
 • Du kan kun bruke betalingsmetoder som er registrert i ditt eget navn når du gjør innskudd.
 • Vi kan begrense innskuddene dine på enhver enkelt dag.
 • Vi forbeholder oss også retten til å godkjenne enkelte betalingsmetoder kun etter oppfyllingen av visse krav.
 • Vi garanterer ikke at alle betalingsmetodene vil være tilgjengelige til enhver tid.
 • Vi godtar ikke kontanter som sendes til oss.
 • Pengeoverføringer mellom kontoer på vårt nettverk er forbudt.
 • Ved å sette inn penger godtar du å ikke gjøre noen såkalte chargebacks, snu overføringer eller på andre måter avbryte innskuddene til kontoen din, samt godtar å refundere og kompensere oss for ubetalte innskudd.
 • Vi godtar ingen ansvar for noen valutavekslinger, avgifter eller gebyrer som pålegges av din kortutsteder, bank eller finansinstitusjon.
 • Vennligst merk at våre produkter brukes umiddelbart når du spiller eller satser. Dermed kan vi ikke tilby noen retur, tilbakebetalinger eller avbrytelse av tjenesten mens du spiller eller satser. Hvis du bruker et spill eller tjeneste med ekte penger, vil pengene trekkes fra spillerkontoen din umiddelbart.
 • Kontoen din må ikke brukes som en banktjeneste/konto, og innskudd bør kun gjennomføres for å bruke pengene til å plassere innsatser. Kontoen din er ikke forsikret, garantert, sponset eller på noen annen måte forsikret av noe banksystem, og ingen renter vil påløpe. Dersom du gjør gjentatte innskudd og uttak som ikke samsvarer med innsatsene du plasserer, forbeholder vi oss retten til å ilegge alle bankavgifter vi har pådratt oss til din konto uten forvarsel og deretter stenge kontoen.
 • Fakturabeskrivelse: Ditt kredittkort, debetkort eller e-lommebok faktureres umiddelbart etter kjøpet. Vennligst kontakt kundesupport for spørsmål angående fakturabeskrivelsen på kontoutskriftene dine.

9.3 Uttak:

 • Ingen uttak behandles, og ingen midler kan tas ut fra kontoen din inntil: (i) Verifikasjonskontrollene fullføres på en tilfredsstillende måte; (ii) betalingene har blitt bekreftet; og (iii) du har overholdt alle andre uttakskrav, spesifikke regler og kampanjevilkår relatert til din bruk av nettstedet og/eller som påvirker kontoen din (for eksempel alle gjeldende bonusvilkår). Vennligst merk at verifikasjonskontrollene inkluderer kontroll av din identitet, alder og bosted samt eierskapsbevis for alle betalingsmetoder du bruker (inkludert kildene for pengene eller formuen) som nærmere angitt i punkt 5. Vi kan tilbakeholde ethvert uttak i tilfeller hvor du ikke har overholdt noen av vilkårene i dette punktet.
 • Dersom du ønsker å ta ut saldoen din, helt eller delvis, kan du velge hvor mye du vil få utbetalt.
 • Alle uttak sendes tilbake til samme betalingsmetode som ble brukt for å gjøre et innskudd til kontoen. Uttaksmetodene gjøres tilgjengelige så fort et vellykket innskudd gjennomføres med en slik metode.
 • Dersom uttaksmetoden din ikke lenger er gyldig eller tilgjengelig (for eksempel dersom den har utløpt), vil uttaket ditt ikke lenger behandles og du blir bedt om å fylle ut informasjon om en alternativ betalingsmetode. Vi kan i dette tilfellet etterspørre videre informasjon eller dokumentasjon fra deg.
 • Så fort du ber om et uttak vil det ha en ventende status i 1–2 dager. Når det godkjennes vil det behandles umiddelbart, men det kan ta opptil 3 virkedager før det når kontoen din – denne perioden varierer avhengig av den valgte uttaksmetoden.
 • Minsteuttaket er på 100 NOK . For å gjøre et uttak må du gjøre eller ha gjort minst ett kjøp i løpet av din periode hos oss, og du må ha omsatt innskuddsbeløpet minst én gang i sin helhet.
 • Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil det maksimale beløpet du kan ta ut i løpet av en uke være 50 000 NOK – ukentlig. VIP-spillere kan være kvalifisert for en økt uttaksgrense.
 • Du kan kun bruke betalingsmetoder registrert i ditt eget navn når du gjør uttak. Det er ditt ansvar å sende inn korrekt informasjon om bankkontoen din (hvis aktuelt) for behandling av uttak. Vi kan ikke snu noen overføringer gjort av oss til en annen konto dersom du har oppgitt feil kontoinformasjon.
 • Penger kan trekkes fra uttak i forbindelse med og som påkrevd av alle aktuelle forskrifter eller loven.
 • Dersom vi ved en feil krediterer kontoen din med gevinster som ikke tilhører deg, enten årsak en teknisk feil eller en feil i gevinsttabellene, menneskelig feil eller på andre måter, vil beløpet fortsatt tilhøre oss og beløpet vil trekkes fra kontoen din. Hvis du har brukt et slikt beløp til å plassere innsatser, kan vi avbryte disse innsatsene og annullere alle gevinster. Hvis du har tatt ut midler som ikke tilhører deg før vi ble klare over en slik feil, vil beløpet som ble utbetalt ved en feil (uten at det berører andre rettsmidler og handlinger som er tilgjengelige etter loven) utgjøre en gjeld fra deg til oss, og vi kan ta grep for å få tilbake et slikt beløp. Ved feil kreditering er du pålagt å varsle oss umiddelbart på e-post.
 • Alle transaksjoner vil sjekkes for å forhindre forhindring av hvitvasking av penger. Vi rapporterer alle mistenkelige transaksjoner til relevante, kompetente myndigheter på Malta og/eller landet du er bosatt i. Hvis du blir klar over mistenkelig aktivitet relatert til noen av spillene eller noe annet relatert til nettstedet, må du rapportere dette til oss umiddelbart. Vi kan begrense, blokkere eller stenge en konto og holde tilbake midler dersom vi blir bedt om å gjøre dette i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Forsterket gjennomgang kan utføres i forbindelse med uttak av midler som ikke ble brukt til innsatser.

10. UTBETALING AV GEVINSTER

10.1
Avkastning fra gjennomførte innsatser legges til på din gjeldende pengesaldo med en gang innsatsen avgjøres. Denne saldoen forblir på kontoen din med mindre du sender inn en forespørsel om at din utestående saldo sendes tilbake til deg, delvis eller i sin helhet. Dersom saldoen din er lik null, må du overføre mer penger før du kan plassere ytterligere innsatser. Vi tilbyr aldri noen form for kreditt.

10.2
Dine behandlede midler forlater oss på slutten av virkedagen gjennom hele arbeidsuken, og behandlingstiden varierer avhengig av den aktuelle tiden, landet og finansinstitusjonen.

10.3
Vennligst merk at betalinger av gevinster kan være underlagt videre verifikasjonskontroller som angitt i punkt 5.

10.4
Hvis du vinner 1000 000 NOK eller mer, forbeholder vi oss retten til å dele betalingen opp i ti deler, utbetalt som 10 prosent hver måned i 10 måneder inntil hele beløpet er utbetalt. Du vil ikke motta noen renter på utestående beløp og vil ikke behandle oss som en finansinstitusjon.

10.5
Dersom dette kreves, forblir det ditt ansvar å rapportere alle gevinster og tap til dine lokale skattemyndigheter eller andre relevante organer. Vi kan ikke holdes ansvarlige av slike myndigheter for betalingen av dine personlige skatter. Vennligst merk at endringer i forskriftene rundt beskatningen i visse jurisdiksjoner kan påvirke disse bruksvilkårene og kan inkludere trekningen av en aktuell avgift fra dine gevinster eller uttak.

11. VALUTAER OG ARBITRASJE

11.1

Spillerne må registrere seg og spille med valutaen som gjelder i deres land. Dersom valutaen i ditt land ikke tilbys, må det spilles i euro (EUR). Dersom spillerne ikke følger denne regelen, bortfaller alle gevinster som oppstår fra spillingen.

11.2
Det er strengt forbudt for spillerne å bruke nettstedet og våre systemer for å tilrettelegge arbitrasje via transaksjoner med valutaveksling. Der vi anser, etter eget skjønn, at spilleren bevisst har brukt de ovennevnte systemene for økonomiske fordeler gjennom arbitrasje, vil alle inntekter bortfalle og trekkes fra spillerens saldo uten advarsel og merknader.

12. MAKSIMALE UTBETALINGER OG JACKPOTGEVINSTER

12.1

Det maksimale beløpet vi er pålagt å utbetale deg i forbindelse med en enkeltinnsats eller et spinn er begrenset til 2500 000 NOK på dette nettstedet. Dette beløpet inkluderer ikke noen potensielle gevinster fra progressive jackpoter. Du erkjenner og godtar at visse produkter vil godkjenne innsatsnivåer hvor du får muligheten til å vinne høyere beløp enn det som er oppgitt ovenfor. Du godtar at vi kun vil være pålagt å utbetale deg det maksimale beløpet oppgitt ovenfor.

12.2
Jackpotgevinster: Vi kan velge å tilby deg progressive jackpoter med felles pott. Alle gevinster fra progressive jackpoter vil være underlagt vår bekreftelse. Vår avgjørelse er endelig og ingen videre korrespondanse vil inngås. Nøyaktigheten til progressive jackpoter: Dersom du vinner fellespotten i en progressiv jackpot på dette nettstedet; en automatisk popup vil varsle deg om at du har vunnet jackpoten. Jackpotbeløpet kan være i en annen valuta, derfor kan de faktiske, endelige beløpet du får utbetale være mindre grunnet utenlandske valutakurser på tidspunktet for gevinsten og når gevinstene faktisk utbetales. Det bør også noteres at alle jackpoter på over 2500 000 NOK kan ta opptil 30 dager å få utbetalt til spilleren. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser på å sikre at den progressive jackpotverdien oppgitt i spillet matcher verdien på spillserveren. Derimot er det den progressive jackpotverdien på serveren som brukes når en progressiv jackpot utbetales. Et lite avvik kan oppstå grunnet forsinkelsen mellom den opprinnelige progressive jackpoten som er synlig, og det faktisk progressive jackpotbeløpet som vinnes og utbetales. Selv om dette er lite trolig, er det mulig at den progressive jackpoten vises som vunnet av mer enn én spiller i løpet av den forsinkede perioden nevnt ovenfor. Dersom mer enn én spiller virker å ha vunnet en progressiv jackpot samtidig, vil spilleren angitt på våre servere og/eller serverne til våre spill- og tjenesteleverandører som den første vinneren av denne progressive jackpoten motta beløpet, mens etterfølgende spillere vinner verdien av startbeløpet i den progressive jackpoten. I et ekstremt lite trolig tilfelle hvor serveren angir en virkelig samtidig gevinst, kan vi dele den progressive jackpoten likt mellom de vinnende spillerne.

13. CHATTEFUNKSJON

Vi kan tilby deg en chattefunksjon som lar deg kommunisere med vår kundesupport. Vi kan gjennomgå og beholde en kopi av innholdet i vår chattefunksjon. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller endre denne chattefunksjonen etter eget skjønn.

14. ANSVARLIG SPILLING: SPILLERBESKYTTELSE OG KONTROLLER

14.1
Som en del av våre retningslinjer for ansvarlig spilling, tilbyr vi deg muligheten til å kontrollere og begrense pengebruken din, muligheter til å ta en pause fra kontoen din (pause) samt muligheten til å aktivere en selvekskludering og stenge kontoen din i en viss tidsperiode. For å se våre retningslinjer for ansvarlig spilling samt få mer informasjon om hvordan du kan kontrollere spillingen din, ber vi deg besøke linken for ansvarlig spilling på nettstedet.

14.2
Hvis du bryter våre retningslinjer for ansvarlig spilling, kan vi begrense eller stenge kontoen din.

15. STENGE KONTOEN DIN

15.1
Du kan stenge kontoen din når som helst ved å kontakte kundesupport.

15.2
Vi forbeholder oss retten til å stenge kontoen din når som helst og av enhver årsak. Dersom vi stenger kontoen din av en eller annen årsak, vil bestemmelsene nedenfor gjelde:

(i) du godtar at vi ikke kan holdes ansvarlige overfor deg i forbindelse med stengingen av kontoen din eller din bruk av nettstedet;
(ii) din eneste godtgjørelse dersom kontoen din stenges vil være tilbakebetalingen av alle eventuelle ubestridte saldoer på kontoen, og deretter vil vi ikke bære noe erstatningsansvar overfor deg overhodet.
(iii) dersom vi stenger kontoen din grunnet et brudd på noen av disse bruksvilkårene, har vi et ubegrenset skjønn til å unngå alle gevinster samt konfiskere saldoen. Slike brudd inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Dersom du har mer enn én aktiv konto (eller kontrollerer mer enn én aktiv konto);
 • Du bryter noen av dine garantier;
 • Dersom du har åpnet en konto etter å tidligere ha blitt utestengt fra å åpne noen videre kontoer i vårt nettverk;
 • Vi er påkrevd å gjøre dette i forbindelse med juridiske eller regulatoriske forpliktelser;
 • Dersom navnet på kontoen din ikke samsvarer med navnet på betalingsmetoden som ble brukt for å gjøre innskudd;
 • Dersom du oppgir feil eller misvisende informasjon under registreringen;
 • Dersom du er bosatt i et begrenset område;
 • Dersom du har tillatt eller tilrettelagt (bevisst eller ubevisst) noen andre å spille på kontoen din;
 • Dersom du har gjort en “chargeback” på noen av innskuddene foretatt med kredittkortet på kontoen din;
 • Dersom du blir tatt i sammensvergelser, juks, pengevasking eller annen bedragersk aktivitet;
 • Dersom det fastslås av oss at du har brukt eller skapt et system (inkludert maskiner, datamaskiner, programvare eller andre automatiske systemer) for å spesifikt vinne over casinoet;
 • Dersom du gjør uttalelser som er seksuelle eller krenkende i chattefunksjonen eller til noen av våre medarbeidere, inkludert intoleranse, rasisme, hat eller banning;
 • Bruker robotiske, mekaniske, elektroniske eller andre enheter som automatisk gjør avgjørelser for deg i et spill (uten vårt uttrykkelige samtykke); eller
 • Dersom vi blir klare over at du har spilt hos et annet nettcasino i dårlig tro eller med noen av omstendighetene nevnt ovenfor.

15.3
Ved stengingen av kontoen din godtar du og erkjenner at dine rettigheter til å bruke nettstedet umiddelbart vil avbrytes og du vil fjerne enhver programvare du har fått utdelt eller som du lastet ned fra nettstedet.

16. INAKTIVE KONTOER

16.1

Hvis du ikke bruker kontoen din til å utføre noen spillaktivitet i en periode på mer enn 12 sammenhengende måneder, vil en slik konto regnes å være inaktiv (inaktiv konto). Enhver inaktive konto er underlagt følgende:

 • Etter 12 måneder med uavbrutt inaktivitet, vil vi sende en påminnelse til e-postadressen du har oppgitt på kontoen din. Etter mottaket av denne påminnelsen har du 30 dager til å logge inn på spillerkontoen din. Hvis ingen innlogging registreres innen denne 30-dagers perioden, trekkes 50 NOK fra din saldo med ekte penger. Hvis saldoen er på under 50 NOK trekkes hele beløpet. Dersom kontoen forbli inaktiv i 13 sammenhengende måneder etter din seneste innlogging, får du tilsendt en påminnelse på e-post hver måned og en månedlig avgift på 50 NOK vil henholdsvis ilegges og trekkes fra pengesaldoen din inntil saldoen enten når 0 NOK eller du logger inn på kontoen.
 • Vi forbeholder oss retten til å stenge hver inaktive konto dersom saldoen har nådd null etter en sammenhengende periode på 6 måneder.

17. NEDLASTINGER

For visse av våre innsatsprodukter og tjenester som tilbys via nettstedet kan du bli nødt til å laste ned programvare før du kan bruke disse, og vi vil lisensiere programmet til deg (eller viderelisensiere, dersom programvaren eies av en tredjepart). Vilkårene for din nedlasting og bruk av slik programvare vil gjøres tilgjengelig når du laste det ned, og må godkjennes av deg før du bruker denne programvaren.

18. LEKEPENGER PÅ KONTOEN

18.1
Vi sørger for at utbetalingsgraden (RTP) samt spillreglene er identiske under spill med lekepenger som når du spiller med ekte penger. Du bør kun gå videre til en konto med ekte penger når du er komfortabel nok til å spille på ekte. Du kan alltid opprettholde en konto med lekepenger.

18.2
Ved å registrere en gratis konto med lekepenger godtar du herved at vi kontakter deg gjennom alle kommunikasjonsmetoder (enten i skriftlig eller muntlig form og inkludert, men ikke begrenset til e-post, telefon og SMS) i forbindelse med saker relatert din konto.

19. ERSTATNING

Du godtar å erstatte oss, forsvare oss og holde oss, våre ledere, direktører, ansatte, agenter og leverandører harmløse umiddelbart ved forespørsel, fra alle krav, erstatninger, skader, tap, kostnader og utgifter, inkluder juridiske avgifter som oppstår fra ditt brudd på bruksvilkårene eller andre krav som oppstår fra din tilgang og bruk av nettstedet samt spillene eller programvaren på nettstedet (eller dersom noen andre bruker ditt brukernavn og passord).

20. SVINDEL

20.1
Vi forbeholder oss retten til å søke strafferettslige sanksjoner mot deg hvis du er involvert i svindel, uredelige eller kriminelle handlinger og vil gjøre rapportere dette til myndighetene hvis nødvendig.

20.2
Vi forbeholder oss retten til å tilbakeholde utbetalinger dersom du er mistenkt for svindel, uredelighet eller kriminelle aktiviteter.

20.3
Du vil godgjøre oss og bære erstatningskravet overfor oss for å betale, etter forespørsel, alle kostnader, tap eller avgifter vi har pådratt oss (inkludert alle direkte, indirekte eller avledende tap, tap av inntekter og tap av rykte) som oppstår direkte eller indirekte som følge av din svindel, uredelighet eller kriminelle handlinger.

21. KLAGER OG TVISTER

21.1
Enhver eskalering av en kundehenvendelse til klageavdelingen klassifiseres som en “klage”.

Vennligst merk at alle samtaler til vår kundesupport eller til våre managere/ledere kan overvåkes og tas opp for trening og kvalitetssikring, samt for å hjelpe oss med en rask og effektiv oppløsing av kundens henvendelse.

Vennligst merk at det kun er klager som følger prosedyren nedenfor som vil besvares og håndteres tilsvarende. Alle klager eller problemer som oppstår via tredjeparts plattformer (f.eks. sosiale medier, chatterom osv.) vil ikke godkjennes, og du blir bedt om å følge vår prosedyre.

Vi vil ikke tolerere noen aggressiv, støtende, truende, krenkende eller annet støtende språkbruk mot våre medarbeidere.

21.2
Klageprosedyre

Prosedyren for klager er som følger:

Trinn 1: Kontakt kundesupport
Dersom du ønsker å sende en klage, bør du først (så raskt som mulig) kontakte vår kundesupport via live chat eller e-post, hvor en rådgiver (verten) vil utforske henvendelsen og svare på denne. For å hjelpe oss med å drøfte problemet, er det viktig at vi forstår nøyaktig hva det dreier seg om – dersom kan vi stille deg spørsmål rundt dette, blant annet om hva som skjedde og hvor. Serviceverten logger kontakten og noterer sitt svar.

Trinn 2: Videre gjennomgang
Dersom klagen din ikke oppløses på dette trinnet eller dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen, kan saken sendes til vertens gruppeleder som går gjennom det hele og sender deg sitt svar.

Trinn 3: Eskalering
Dersom du fortsatt er misfornøyd, eller hvis eskaleringen til gruppelederen ikke passer, kan saken sendes videre til klageavdelingen vårt. Her vil henvendelsen din logges som en “klage”. Saken din blir tildelt en saks-ID, og vi ber deg om å oppgi denne i all kommunikasjon hos oss.

Vi anser vårt svar i trinn 3 for å være det siste trinnet i vår prosedyre, og vil ikke gå inn i noen videre diskusjoner rundt klagen så fort trinn 3 er fullført og et vedtak er gjort.

Informasjon om dine muligheter for eskalering til en leverandør av alternative tvistløsninger (såkalt ADR) vil oppgis i dette siste trinnet dersom du fortatt er misfornøyd.

Svartider:
Vennligst merk at vi satser på å gi deg et utfyllende svar så fort som overhodet mulig, og prøver å løse klagen din innen 10 dager fra datoen vi mottar selve klagen. Vi vil varsle deg om alle mulige forlengelser av tiden i vårt opprinnelige svar.

Konfidensialitet:
Vi vi gjøre vårt beste for å behandle alle klager og tvister konfidensielt, og vil alltid overholde den generelle loven om databeskyttelse i EU. Vi ber deg om å ikke røpe noen henvendelser, klager eller tvister til noen tredjepart i løpet av prosedyren, og dette inkluderer diskusjoner i chatterom eller tilsvarende forum, og alle detaljer i forbindelse med prosedyren regnes som å være konfidensiell informasjon. I tilfeller av uautorisert offentliggjøring av konfidensiell informasjon vil prosedyren pauses. I tilfeller av uautorisert offentliggjøring kan vi blokkere eller stenge kontoen din.

21.3 Stenging og henvisning av klager:

Svaret fra klageavdelingen, kjent som trinn 3, representerer det siste trinnet i prosedyren for alle klager. Dine muligheter angående ADR-leverandører oppgis nedenfor.

Dersom du fortsatt er misfornøyd i forbindelse med en tvist, får du muligheten til å eskalere saken eksternt via en av våre ADR-leverandører, eCOGRA eller The POGG (hver av dem en “ADR-leverandør”).

Det koster ingenting å henvise din uavklarte tvist til en av ADR-leverandørene. Etter at en henvisning gjøres til ADR-leverandøren, vil avgjørelsen som tas av ADR-leverandøren utgjøre det siste ordet blant alle parter.

Skjemaet for eCOGRA ADR-tjenesten er tilgjengelig her: https://ecogra.org/forms/adr-dispute-step-1.

Du finner informasjon og kan sende inn klage til The POGG her:https://thepogg.com/all-complaints/.

Alternativt kan du ta klagen din til en Online Dispute Resolution-plattform (ODR) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

22. OVERHOLDELSE AV LOVER

Alle produkter som brukes via nettstedet kan kun tas i bruk av lovlige formål og på en lovlig måte. Du godtar å overholde alle aktuelle lover, forskrifter og reguleringer i forbindelse med nettstedet samt alle innsatser du plasserer på nettstedet.

23. INFORMASJONEN VI SAMLER INN OM DEG

23.1
Vi behandler informasjonen om deg i forbindelse med vårt personvern. Vårt personvern utgjør en del av disse bruksvilkårene og inneholder opplysninger om den ulike typen informasjon vi samler, samt hva vi gjør med denne informasjonen.

23.2
Vi har rett til å dele informasjonen vi har om deg, som inkluderer personopplysninger og innsatshistorikken, med tilsynsmyndigheter og andre organer, inkludert politiet for å undersøke svindel og pengevasking, samt for å overholde våre regulatoriske forpliktelser.

24. KAMPANJER

Vennligst se våre standard kampanjevilkår og betingelser samt vesentlige vilkår og betingelser (hvis aktuelt) for informasjon om kampanjer, bonuser og tilbud.

25. INGEN GARANTI

25.1

Vi forsøker å levere nettstedet med alle rimelige ferdigheter og omsorg. Vi gir ingen videre garantier eller løfter, verken uttrykkelig eller indirekte, i forbindelse med nettstedet. Alle indirekte garantier eller betingelser for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for formålet, fullstendighet eller nøyaktighet vil herved ekskluderes i full utstrekning som tillatt av loven.

25.2
Vi gir ingen garanti for at nettstedet vil oppfylle dine krav eller vil fungere uavbrutt, rett, sikkert og feilfritt, at defekter vil rettes samt at nettstedet eller serveren som gjør siden tilgjengelig er frie for virus eller representerer den komplette funksjonaliteten, nøyaktigheten, påliteligheten av materialene eller som et resultat av nøyaktigheten av enhver informasjon du mottar via nettstedet.

25.3
I tilfeller av feil i systemene eller kommunikasjonssvikt i forbindelse med genereringen av tilfeldige tall, avgjørelse av innsatser eller andre deler av innsatsproduktet, vil vi ikke holdes ansvarlige overfor deg etter slike feil, og forbeholder oss retten til å annullere alle innsatser fra de aktuelle trekningene. I tilfeller av avvik mellom resultatet som er synlig i din programvare og programvaren på våre servere, vil resultatet som vises på casinoets servere være det offisielle, gjeldende resultatet.

25.4
I sjeldne tilfeller vil resultatet som vises i et spill være feil. I tilfeller av avvik vil resultatet som vises på spillserveren være det offisielle utfallet. Ingenting i dette punktet vil påvirke våre rettigheter som angitt i punkt 27 (retten til annullering).

26. RETTEN TIL ANNULLERING

26.1
Der vi gjør en feil på nettstedet (menneskelig eller annen), er vi berettiget til å erklære transaksjoner/innsatser annullerte samt tilbakeholde enhver gevinst.

26.2
Vi har rett til å justere kontoen din for å gjenspeile utfallet og korrigere feilen. Et eksempel på en slik feil kan være hvor en svikt oppstår i et av våre systemer eller dersom vi har skrevet inn feil resultat for en begivenhet.

26.3
Spillere som finnes i å misbruke slike svikt/systemfeil kan se sine kontoer bli stengt og alle innskudd og/eller gevinster annullert.

27. ANSVARSBEGRENSNING

27.1
Du godtar at din bruk av nettstedet skjer etter egen risiko. Vårt maksimale ansvar overfor deg som oppstår fra bruksvilkårene, det være for kontraktbrudd, tort (inkludert forsømmelse) eller på andre måter, vil være begrenset til:

 • beløpet av den relevante innsatsen hvor det aktuelle ansvaret har oppstått; og
 • hvor penger som betales av deg til kontoen din har blitt feilplassert av oss og det samme beløpet må betales til kontoen din.

27.2
Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg i kontraktsmessig, tort (inkludert forsømmelse), brudd på lovbestemt plikt eller på andre måter oppstått fra: avbrytelse av forretning (inkludert nedetid, serveravbrudd, lagging, tekniske eller politiske forstyrrelser i spillingen), tap av profitt (inkludert tap av eller feil innen mottak av forventede gevinster), inntekt, forretning, data, muligheter, forretningsinformasjon eller velvilje; eller indirekte samt følgelig tap som oppstår fra eller er relatert til disse bruksvilkårene, selv dersom slike tap er forutsigbare eller dersom vi har blitt varslet av deg om muligheten for slike tap.

27.3
Vi vil ikke være ansvarlige eller bære noe erstatningskrav for noe tap av innhold eller materiale opplastet eller overført via nettstedet, og du bekrefter at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for justeringer, begrensning eller avvikling av nettstedet.

27.4
Vi vil ikke være ansvarlige for noen brudd på bruksvilkårene hvis dette forårsakes av noe utenfor vår rimelige kontroll, inkludert guds handlinger, nettverksfeil (inkludert hos din nettleverandør), svikt på datautstyr, telekommunikasjonsverktøy eller annen svikt på verktøy, strømbrudd, brann, lyn, eksplosjoner, krig, flom, industrielle tvister, sabotasje, ekstreme værforhold eller handlinger utført av lokale eller sentrale myndigheter samt andre kompetente organer.

27.5
Ingenting i bruksvilkårene vil utelukke eller begrense vårt ansvar for bortgang eller personlige skader om oppstår fra vår forsømmelse, eller noe ansvar i omfanget hvor det samme ikke kan utelukkes eller begrenses under loven.

28. IT-FEIL

28.1
Vi kan ikke holdes ansvarlige når en innsats ikke plasseres eller et tilbud ikke oppfylles av enhver årsak eller at du mister forbindelsen til nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til datasvikt eller feil på telekommunikasjonstjenester eller nettkoblinger.

28.2
Saldoen på kontoen din vil alltid registreres på vår server. Saldoen på serveren når du logger inn på nettstedet vårt etter en frakobling vil reflektere saldoen etter fullføringen av den seneste innsatsen før frakoblingen. Dette er nødvendig for å unngå videre komplikasjoner. Ved å plassere videre innsatser eller bruke tilbudene på vårt nettsted, godtar du resultatene av alle tidligere innsatser. Dermed (etter vårt eget skjønn) er ikke resultatene fra tidligere innsatser lenger en tvist og ingen refundering eller justeringer vil gis. Dersom du føler at resultatet i et av spillene er urettferdig eller feil, bør du kontakte oss umiddelbart og rapportere hendelsen.

28.3
Dersom en feil oppstår i et spill, tjenesten, nettstedet eller noen relaterte systemer, eller grunnet en annen feil, vil alle innsatser som plasseres i en slik periode annulleres og refunderes. Midler som erholdes fra en systemfeil vil regnes som annullerte, i tillegg til alle følgende spillrunder med slike midler, uavhengig av spillene som ble brukt med slike midler. Hvis du blir kreditert med midler etter en slik systemsvikt eller feil og dermed blir overbetalt eller overkreditert til kontoen din, er det ditt ansvar å si ifra til oss så fort som mulig. Uten å vike unne fra et slikt ansvar og uavhengig av at du varsler oss, godtar du herved og autoriserer oss uttrykkelig å justere kontoen din for å få tilbake slike midler etter at vi blir oppmerksomme på en slik feilaktig kreditering.

29. LINKER TIL NETTSTEDET VÅRT

29.1
Der vårt nettsted inneholder linker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, vil disse linkene kun oppgis av informative årsaker. Vi har ingen kontroll over innholdet eller ressursene på disse nettstedene, og godtar ingen ansvar for disse, verken for tap eller skader som oppstår etter din bruk av slike sider eller deres bruk av opplysningene de eventuelt får om deg (inkludert personopplysninger).

29.2
En lenke fra vårt nettsted vil ikke utgjøre en anbefaling av oss til å bruke denne linken, selskapet eller organisasjonen bak linken eller innholdet på nettstedet i denne linken.

30. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Nettstedet, alt innholdet og programvaren som gjøres tilgjengelig på denne (inkludert, men ikke begrenset til spillene) (samlet “nettstedets materiale”) er vår eksklusiv eiendom og brukes under lisens fra oss. Vi tar brudd på våre immaterielle rettigheter på alvor, og kan benytte til juridiske virkemidler i forbindelse med enhver overtredelse.

30.2
Navnene på våre produkter og tjenester (inkludert, men ikke begrenset til navn på våre spill) er merkevarer som tilhører oss eller våre lisensgivere. Nettstedets materiale er beskyttet av opphavsrett og avtaler verden rundt. Alle rettigheter for og om nettstedets materiale (inkludert immaterielle rettigheter) er forbeholdt.

30.3
Disse immaterielle rettighetene inkluderer, uten begrensninger: merkevarer, opphavsrett, underliggende programvare, designet, grafikken, oppsettet, utseendet og atmosfæren, samt strukturen på nettstedet, databaserettigheter, designrettigheter, domenenavn og rettigheter rundt velvilje og/eller rettsaker mot forvrenging. Du har tillatelse til å bruke dette materialet og innholdet kun som uttrykkelig autorisert av oss.

30.4
Nettstedets materiale gjøres tilgjengelig for deg på en ikke-kommersiell basis med underholdning som formål. All annen bruk (inkludert, men ikke begrenset til reprodusering) av nettstedets materiale er underlagt vårt skriftlige samtykke.

30.5
Uten å begrense det generelle ovenfor, kan du ikke selge, tildele, lisensiere, distribuere, kopiere, endre, vise frem offentlig, overføre, publisere, redigere eller tilpasse derivater fra eller på andre måter bruke nettstedets materiale uten et uttrykkelig, skriftlig samtykke på forhånd. Unntatt som tillatt av aktuelle lover, må du ikke dekompilere, rekonstruere eller ta fra hverandre nettstedets materiale, ei heller forstyrre den korrekte driften. Du godtar å ikke fjerne, skjule eller endre på noen merkevarer, patent, opphavsrett eller andre proprietære rettigheter som er festet til nettstedets materiale. Du godtar å ikke bruke noen automatiske eller manuelle enheter for å overvåke våre nettsteder eller inneholder i disse.

30.6
Vi kan ikke holdes ansvarlige for noen tap eller imøtekomme noe krav om å utbetale deg gevinster dersom vi har rimelige årsaker til å tro at du har tatt del i aktiviteter som forbys av dette punktet.

31. DIVERSE

 • SPRÅK: Bruksvilkårene er skrevet på engelsk, og enhver tolkning av disse baseres på den engelske versjonen. Den engelske versjonen vil alltid gjelde i tilfeller hvor bruksvilkårene eller andre relaterte dokumenter oversettes til et annet språk.
  RETT TIL KOMPENSASJON: Hvis du skylder oss penger av en eller annen årsak, har vi rett til å vurdere dette før vi behandler noen betalinger til deg eller tillater at du gjør uttak fra kontoen din.
 • Disse vilkårene og betingelsene er en kontrakt mellom oss og deg, og er ikke beregnet på å gi noen rettigheter til tredjeparter. Dette påvirker ikke vår rett til å overføre våre rettigheter i avsnittet nedenfor.
 • OVERFØRING AV RETTIGHETER: Vi kan ønske å overføre våre rettigheter eller forpliktelser under disse bruksvilkårene til et annet selskap i gruppen eller en annen juridisk enhet (inkludert, men ikke begrenset til en eventuell restrukturering av foretaket eller dersom forretningen selges). Du godtar at vi kan gjøre dette i tilfelle av en overføring, etter at vi varsler deg om datoen hvor vi overfører våre rettigheter og forpliktelser fra disse bruksvilkårene, hvor dine rettigheter i tilknytning disse bruksvilkårene vil gjelde hos en ny juridisk enhet. Bruksvilkårene er personlige, og du kan ikke overføre dine rettigheter eller forpliktelser i disse bruksvilkårene til noen andre.
 • INGEN PARTNERSKAP ELLER BYRÅ: Ingenting i bruksvilkårene må tolkes som skapelsen av et byrå, partnerskap, fellesforetak eller noen annen form av felles virksomhet mellom oss og deg.
 • FRASKRIVELSE: Ingen feil eller forsinkelse av oss hva angår håndhevelsen av disse bruksvilkårene må tolkes som en fraskrivelse av denne rettigheten. På samme måte vil ikke en enkelt eller delvis utøvelse av noen rettigheter utelukke videre utøvelse av disse rettighetene eller utøvelsen av noen annen rettighet.
 • TILDELING: Du kan ikke tildele, overføre, ta betalt for eller på andre måter handle med rettighetene og/eller forpliktelsene dine under disse bruksvilkårene uten et skriftlig samtykke på forhånd. Vi har rett til å tildele, overføre, ta betalt for eller på andre måter handle med våre rettigheter under disse bruksvilkårene slik vi mener er hensiktsmessig.
 • TILSIDESETTELSE: Dersom en kompetent myndighet bestemmer at noen av bruksvilkårene er ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare til enhver grad, vil et slikt vilkår, forskrift eller bestemmelse settes til side fra de gjenværende vilkårene, forskriftene og bestemmelsene som fortsatt vil være gyldige så lenge dette tillates av loven. I slike tilfeller vil delen som regnes å være ugyldig eller ikke håndhevbar redigeres slik at den overholder den aktuelle loven så nærme som mulig, som var PlayGrand opprinnelige formål.
 • HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL: Dersom hendelser utenfor vår rimelige kontroll oppstår, vil vi ikke holde ansvarlige eller bære noe erstatningskrav for manglende evne til å utføre, eller forsinkelse i utføringen av våre forpliktelser under disse bruksvilkårene. Dersom slike tilfeller skulle oppstå, vil våre forpliktelser begrenses i løpet av den aktuelle hendelsen. Tiden for utføringen av disse forpliktelsene vil deretter utvides i en periode som tilsvarer lengden av en slik hendelse. Vi tar rimelige grep for å fortsette vanlig drift til tross for slike hendelser.
 • STYRENDE LOV: Disse bruksvilkårene vil styres og tolkes i forbindelse med lovene på Malta, og du er ugjenkallelig underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til maltesiske domstoler i forbindelse med alle tvister (inkludert kravene for kompensasjon og motkrav) tilknyttet disse bruksvilkårene.
 • HELE AVTALEN: Bruksvilkårene og alle dokumenter som uttrykkelig henvises til i disse, samt alle retningslinjer og regler som legges ut på nettstedet vårt, representerer hele avtalen mellom oss i forbindelse med emnet i bruksvilkårene og erstatter alle tidligere avtaler, forståelser eller arrangement mellom oss, det være muntlig eller skriftlig. Du godtar at du ikke vil få noen godtgjørelse i forbindelse med alle feilaktige fremstillinger som ikke har blitt et vilkår i disse vilkårene og betingelsene, så lenge din avtale ikke gjelder i forbindelse med alle bedragerske og forsømmelige forvrengninger om et vilkår som har blitt en del av bruksvilkårene eller ei.

For kampanje- og bonusvilkår ber vi deg se den separate “kampanjevilkår og betingelser”, enten ved å følge linken i bunnteksten på denne siden eller ved å klikke her.

Engelske vilkår og betingelser har alltid forrang

PlayGrand App

Legg PlayGrand til på hovedskjermen din

Trykk
deretter